Diákönkormányzat munkaterve

 

 

 

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola

Diákönkormányzatának

 munkaterve

 

 

2021/2022-es tanév

 

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE

2021/2022-ES TANÉV

 

        A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik.

 

A diákönkormányzat feladatai és céljai:

 

      A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, így személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

 

       Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal. A DÖK három fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot.

 

Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Élén a mindenkori, a DÖK-képviselők által megválasztott Diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben a 5. évfolyamtól kezdve minden osztály 1 vagy 2 taggal képviselteti magát. Kivéve a 8.a osztály ők 4 fővel képviseltetik magukat.

 

      Az iskolai Diákönkormányzat munkáját tehát a Diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógus Sági Bence Viktor segíti.

 

 

Osztályok képviselői:

5.a: 2 fő(Szepesi Zalán, Boitor Laura)

6.a: 1 fő(Köteles Viktória Bianka)

7.a: 2 fő (Tarnóczai Amanda, Molnár József)

8.a: 2 fő (Bártfai János, Kenyeres Alíz)

 

 

 

 

A 2021/2022-es tanévre tervezett programok

 

Szeptember:

 •            Alakuló DÖK gyűlés, vezetők választása

                        Elnök: Molnár József, Alelnök: Kenyeres Alíz

 •                      Éves program, feladatok áttekintése
 •                      Diákügyelet megszervezése
 •            Házirend áttekintése
 •            Éves versenyek megszervezése

            Házi atlétika verseny ősszel

            Magyar Diáksport Nap (alsó és felső tagozat egyben)

Október:

 •                      Egészséges ételek kóstolója, Egészségnevelésinap
 •            Diákok kötelességeinek, jogainak áttekintése

            Képregény kiállítás, előadás, saját képregény

November:

 •            Karácsonyi ünnepség szervezése
 •                      Pályaválasztási vetélkedő szervezése

December:

 •            Karácsonyi kézműves foglalkozás, karácsonyi dekoráció elkészítése
 •            Fenyőfa, előtér díszítése
 •            Karácsonyi ünnepség

Január:

 •            DÖK gyűlés: félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai
 •            Farsangi előkészületek

Február:

 •            Farsang

            Házi atlétika verseny

Március:

 •        Damjanich Emléktúra Martfűn

Április:

            Fenntarthatósági témahét

 

Május:

 •            Pedagógus napi készülődés

            Kihívás napja

 •            Házi foci bajnokság
 •            Diákönkormányzati nap szervezése

Házi atlétika verseny

Június:

 •            Pedagógusok köszöntése
 •            Diákönkormányzati nap lebonyolítása
 •            A diákképviselők munkájának értékelése, esetlegesen a segítő 8. osztályosok munkájának ajándékkal való megköszönése
 •            Éves munka értékelése
 •            Javaslatok gyűjtése a következő tanév tervezéséhez

 

Folyamatos feladatok a tanév során

 •            Minden hónapban egyszer DÖK-gyűlés
 •            Aktualitások közzététele a faliújságon
 •            Iskola környékének folyamatos tisztántartása
 •            Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével és a tantestülettel

            Folyosói ügyelet folyamatos szervezése

 

Készítette: Sági Bence Viktor

                  diákönkormányzatot segítő nevelő

 Névnap

2022. május 24. kedd


Facebook

Fenntartó

Karcagi Tankerületi Központ


Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.


Tankerületi igazgató:
Sági István