Nevelőstestület

Nevelők                                                                               Tanított tantárgy(ak)

Balogh Máté                                                                         testnevelés, testnevelés és sport

Bártfai Edit                                                                           angol nyelv

Bakos Barbara                                                                      tanító

Gácsi Attiláné                                                                       tanító

Galambos Borbála                                                                 tanító

Gyarmatiné Sánta Margit                                                       tanító, matematika

Kökényné Győri Ibolya                                                          angol nyelv

Kovács-Magyar Orsolya                                                         tanító

Légrádiné Gál Anikó                                                              vizuális kultúra, földrajz, etika

Mrena Attila                                                                          tanító, hon-és népismeret

Nádudvari Sándor                                                                  technika és tervezés, digitális kultúra, informatika

Orovecz Rózsa                                                                       magyar nyelv és irodalom

Petri Barbara                                                                         környezetismeret, természettudomány, biológia

Sági Bence Viktor                                                                   testnevelés, testnevelés és sport

Szabó Andrea                                                                        ének- zene, dráma és színház, testnevelés (néptánc), etika

Tóthné Kis- Pál Tünde                                                             intézményvezető, történelem

Véninger Erzsébet                                                                   intézményvezető-helyettes, kémia, fizikaNévnap

2022. május 24. kedd


Facebook

Fenntartó

Karcagi Tankerületi Központ


Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.


Tankerületi igazgató:
Sági István