Nevelőstestület

Nevelők                                                                            Tanított tantárgy(ak)

Bártfai Edit                                                                       angol nyelv

Bokorné Tímár Tünde                                                        tanító

Gácsi Attiláné                                                                   tanító

Galambos Borbála                                                             tanító, angol, történelem, hon-és népismeret

Gyarmatiné Sánta Margit                                                   tanító, matematika

Légrádiné Gál Anikó                                                          vizuális kultúra, földrajz, természetismeret

Balogh Máté                                                                      testnevelés és sport

Nádudvari Sándor                                                              technika, informatika, testnevelés és sport

Orovecz Rózsa                                                                  magyar nyelv és irodalom, tehetségfejlesztés

Petri Barbara                                                                     természetismeret, biológia

Sági Bence Viktor                                                               testnevelés és sport

Szabó Andrea                                                                    ének- zene, dráma és tánc, néptánc, etika

Tóthné Szecskó Ildikó                                                         magyar nyelv és irodalom, történelem

Tóthné Kis- Pál Tünde                                                        intézményvezető, történelem

Véninger Erzsébet                                                              intézményvezető-helyettes, kémia, fizika

 

Óraadók                                                                            Tanított tantárgy(ak)

Karakas Jánosné                                                                tanító

Varga Tamás                                                                      informatika, matematikaNévnap

2020. augusztus 11. kedd


Facebook

Fenntartó

Karcagi Tankerületi Központ


Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.


Tankerületi igazgató:
Sági István