Aktuális

 

 

 

„SZÁRNYALÁS”

  A TEHETSÉG TÉMAHÉT PROGRAMJA

 

 

 

Útmutató a KRÉTA e-ügyintézéséről szülők részére  

 

 

 

Tanszer szükséglet 2019-2020-as tannévre:

1. osztályban szükséges felszerelések

2. osztályban szükséges felszerelések

3. osztályban szükséges felszerelések

4. osztályban szükséges felszerelések

5-8. osztályban szükséges felszerelések

 

 

 

 

 

 

Felhívás az általános iskolába történő beíratkozásra!

 

Hírdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről!

 

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskolában 2019. március 4-én 16:15-kor kerül sor a hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó tájékoztató nap megtartására.

Minden érdeklődő szülőt várunk. 

 

 

„SZÁRNYALÁS”

 A TEHETSÉG TÉMAHÉT PROGRAMJA

 

 

 

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tanköteles gyermekét (2011. augusztus 31-ig születettek) a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, az életvitelszerű lakcímről szóló nyilatkozatot,

valamint a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

KENGYEL TELEPÜLÉS KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA:

KENGYELI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (5083 Kengyel, Kossuth L. u. 100.)

Felvételi körzete:

Kengyel település teljes közigazgatási területe

 

 

 

 Országos idegen nyelvi mérés eredményei 

 

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskolában a 2018/2019-es tanévben a katolikus hit-és erkölcstan oktatója várhatóan Nagy Ibolya (Kengyel Áchim út) hitoktató lesz. A református hit-és erkölcstant várhatóan Viski-Lator Elemér (Törökszentmiklós Ady Endre út 2.).

 

 

 

 

 

 „SZÁRNYALÁS”
A TEHETSÉG TÉMAHÉT PROGRAMJA

 

 

„KÉZ A KÉZBEN”

A CSALÁDI HÉT PROGRAMJA

 

 Névnap

2020. február 16. vasárnap


Facebook

Fenntartó

Karcagi Tankerületi Központ


Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.


Tankerületi igazgató:
Sági István