Aktuális

 

 
Etika és Hit- és erkölcstan oktatás megszervezése
 
Az egyházak tájékoztató napjára a járványügyi helyzet miatt online formában kerül sor 2021. március 1 - 14-ig. Az egyházakkal egyeztetett formában ezen tájékoztató anyagok adnak segítséget a döntéshez.
A leendő elsősöknek a beiratkozáskor kell nyilatkozni a megfelelő nyomtatvány kitöltésével. Másodiktól nyolcadik évfolyamoknak csak akkor kell nyilatkozatot kitölteni, ha a már leadott nyilatkozaton szeretnének változtatni.
Kérem, tekintsék meg a tájékoztató anyagokat.
 
 

 

A CSALÁDI HÉT PROGRAMJA

 

 

Tisztelt Szülők!
 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy bejelentési kötelezettségük van, amennyiben gyermekük hatósági házi karanténba került vagy covid fertőzés igazolódott.
 
Tisztelettel: Tóthné Kis-Pál Tünde
                      intézményvezető

 

 

ELJÁRÁSREND A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN

 

MEGHÍVÓ TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGRE

 

A 2020/2021-es tanévben  szükséges alapvető tanszerek  listája 2-8 osztály

 

Taneszközök 1.osztály 2020-21 tanévére

 

Ballagási meghívó

Bizonyítvány átadás időpontja 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

 
Elérkezett a leendő elsősök beiratkozásának ideje. Ez 2020. április 28-tól a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületének a "Beiratkozás az Általános Iskolába (BÁI)" felületén történik. A felület használatához nyújtunk segítséget az alábbi videóval. Kérem, tekintsék meg.
 
 
Azoknak, akiknek már van KRÉTA hozzáférésük az iskolánkba történő beiratkozásukat az e-Ügyintézési felületen erősíthetik meg.
Akiknek még nincs hozzáférésük, azoknak ideiglenes hozzáférést kell kérniük a regisztrációt követően. Ennek lépéseit a videóból könnyen elsajátíthatják. Amennyiben bármilyen problémájuk adódik kérem keressenek fel bennünket személyesen mindennap 8-16 óráig, vagy telefonon a 56/583-005-ös telefonszámon, illetve a fenti e-mail címen.
A kért dokumentumokat a KRÉTA rendszerbe is feltölthetik, illetve személyesen az első tanítási napon kell bemutatni.
 
Köszönöm segítő együttműködésüket.
 
Várjuk jelentkezésüket iskolánkba!
 
 
Tisztelettel: Tóthné Kis-Pál Tünde
                       intézményvezető

 

 

 

 

 

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola Adatkezelési Tájékoztatója

a digitális távoktatással kapcsolatos adatkezelésekhez

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL  

 

 

Ú T M U T A T Ó A T A N T E R M E N K Í V Ü L I , D I G I T Á L I S M U N K A R E N D B E N V A L Ó
R É S Z V É T E L S O R Á N M E G V A L Ó S U L Ó A D A T K E Z E L É S H E Z
 

 

 

 

 

Tájékoztató a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

 

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola

Felvételi körzete: A település teljes közigazgatási területe

 

 

 

 

KRÉTA elérése Itt!!!

Tisztelt Szülők amennyiben a KRÉTA rendszerbe belépési probléma adódna a következő email címen jelezzék a problémát:

kossuthkengyel@gmail.com

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚJ TANRENDRŐL!

2020. március 16-tól

 

 

 

 

HELYES KÉZMOSÁS MENETE! 

 

ÉRTESÍTJÜK

A SZÜLŐKET, HOGY ISKOLÁNKBAN

A HIT-ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ NAP MEGTARTÁSÁRA

2020. MÁRCIUS 5-ÉN

16:15 ÓRÁTÓL

KERÜL SOR.

VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐKET!

 

 

 

 

„SZÁRNYALÁS”

  A TEHETSÉG TÉMAHÉT PROGRAMJA

 

 

 

Útmutató a KRÉTA e-ügyintézéséről szülők részére  

 

 

 Névnap

2021. február 26. péntek


Facebook

Fenntartó

Karcagi Tankerületi Központ


Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.


Tankerületi igazgató:
Sági István